O Firmie


Prywatna S. A. "Nowowołyński Lywarny Zawod" jest jedną z największych odlewni w zachodniej części Ukrainy, która produkuje odlewy ze staliwa, żeliwa szarego, metali nieżelaznych i stopów metali. Firma jest członkiem Stowarzyszenia Odlewniczego Ukrainy. Wdrożony system zarządzania jakością - ISO 9001:2015. Wykonana jest certyfikacja zgodności produkcji do wymagań przepisów technicznych Unii Celnej „W sprawie bezpieczeństwa taboru kolejowego” (KazCŻT). Rada do spraw kolejowych Prywatnej S. A. "NLZ" nadała firmie numer warunkowy 1353 w celu znakowania odlewów w procesie produkcyjnym elementów taboru kolejowego. "NLZ" jest zarejestrowany jako marka towarowa w państwowym rejestrze certyfikatów Ukrainy marek towarowych i usług.

Główne rodzaje produktów wytwarzanych przez Prywatną S. A. "NLZ" są to produkty dla: taboru kolejowego, przemysłu budowy maszyn, branży motoryzacyjnej, armatury przemysłowej  i budowy maszyn rolniczych oraz wyroby z brązu – dzwony do świątyń. Przedsiębiorstwo posiada nowoczesne laboratoria certyfikowane przez Centrum Badawczo-Produkcyjne Standartyzacji i Metrologii, pozwalające na uzyskanie dokładnych danych dotyczących analizy chemicznej stopów metali, właściwości mechanicznych, właściwości mas formierskich itp. zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.

Dokonywana jest modernizacja procesów produkcyjnych poprzez zakup nowego i unowocześnienie istniejącego wyposażenia technologicznego, wprowadzane są nowe technologie w celu oszczędzania zasobów energetycznych, poprawy wskaźników ekologicznych, obniżenia kosztów własnych produkcji i ulepszenia jej jakości. Firma opanowuje nowe rodzaje procesów technologicznych, stale podnosi się poziom umiejętności zawodowej pracowników i zwiększa wydajność ich pracy poprzez automatyzację.

Nasze produkty zdobyły uznanie zarówno na rynku ukraińskim, jak i za granicą. Jesteśmy zainteresowani dalszym zwiększaniem ilości już dostarczanych produktów oraz poszerzaniem ich asortymentu poprzez umieszczanie nowych zamówień na stronie Prywatnej S. A. "NLZ". Zdolność produkcyjna, wyposażenie oraz przygotowanie techniczne pracowników pozwala nam gwarantować zarówno jakość wyrobów, jak i terminy wykonania naszych zobowiązań. Będzie nam bardzo miło widzieć Państwa w gronie naszych stałych partnerów.

Produkcja Prywatnej S. A. "NLZ"

Dział topienia

Piece łukowe o pojemności wytopu 5 ton - 3 szt.
Kompleks do topienia indukcyjnego INDEMAK wyposażony w 2 tygle indukcyjne po 3 tony każdy.
Piec łukowy do wytopienia staliwa o pojemności wytopu 0,5 tony.
Piec indukcyjny IST (Indukcyjna Staleplawylna Tygelnia - tygiel indukcyjny) - 0,4 o pojemności wytopu 400 kg.
Piec indukcyjny IST-0,25 o pojemności wytopu 250 kg.

Dział formierni

Półautomatyczna linia do bezskrzynkowego formowania AMF w masach furanowych utwarzanych na zimno (no-bake furan process), 6-8 form na godzinę, maks. rozmiar formy: 1300×1800×800.
Strzelarki do wykonywania rdzeni metodą сold box (amin proces) o pojemności 10l./30l./40l.
Formierki wstrząsowe do formowania maszynowego z mieszanką licową PGS FORPUA50 - 3 szt. о wydajności 5 form na godzinę każda, maks. rozmiar formy: 950×1250×1000.
Maszyna formująca FORPUA-20 - 2 szt. 10-15 form na godzinę, maks. rozmiar formy: 675×510×400.

Dział obróbki cieplnej

Śrutownice - 5 szt.
Piece do obróbki cieplnej odlewów:
- hartowanie 8 ton - 1 szt.;
- wyżarzanie, normalizacja, odpuszczanie 20 ton - 2 szt.;
- hartowanie (w oleju) 0,2 tony - 1 szt.

Modelarnia

Zapewnia projektowanie i wykonanie nowego omodelowania oraz naprawę modelowego wyposażenia niezbędnego do procesu produkcyjnego.

Dział obróbki mechanicznej

Park tokarek, frezarek i innych maszyn uniwersalnych. Istnieje możliwość obróbki na centrach numerycznych.

Laboratorium

Analiza chemiczna
- spektrometr – 2 szt.
Właściwości mechaniczne
Sprawdzenie mikrostruktury
Właściwości mechaniczne mas formierskich
Badania nieniszczące
Certyfikowanie

Certyfikaty i deklaracje


Posiadamy certyfikat na system zarządzania jakością ISO 9001:2015. Certyfikat wytwórcy materiałów/elementów zgodnie z załącznikiem I pkt 4.3 Dyrektywy 2014/68/EU oraz AD 2000 Merkblatt W0. Laboratoria posiadają certyfikaty Ministerstwa polityki przemysłowej Ukrainy, Centrum Badawczo-Produkcyjne Normalizacji i Metrologii. Wykonana jest certyfikacja zgodności produkcji do wymagań przepisów technicznych Unii Celnej „W sprawie bezpieczeństwa taboru kolejowego” (KazCŻT). Rada do spraw kolejowych Prywatnej S. A. "NLZ" nadała firmie numer warunkowy 1353 w celu znakowania odlewów w procesie produkcyjnym elementów taboru kolejowego. W celu ochrony konsumentów przed dostawą pod ich adresem podrobionych produktów o niskiej jakości przez nieuczciwych dostawców, w Państwowym Rejestrze Certyfikatów Ukrainy na marki towarowe i usługi jest zarejestrowana marka towarowa „NLZ”.