O Firmie


Prywatna S. A. "Nowowołyński Lywarny Zawod" jest jedną z największych odlewni w zachodniej części Ukrainy, która produkuje odlewy ze stali, żeliwa szarego, metali nieżelaznych i stopów metali. Firma jest członkiem Stowarzyszenia Odlewniczego Ukrainy. Wdrożony system zarządzania jakością zgodny ze standardem ISO 9001:2015. Wykonana jest certyfikacja zgodności produkcji z wymaganiami przepisów technicznych Unii Celnej „W sprawie bezpieczeństwia transportu kolejowego” (KazCŻT). Rada transportu kolejowego Prywatnej S. A. "NLZ" nadała firmie numer warunkowy 1353 w celu zaznaczania odlewów podczas produkcji elementów taboru kolejowego. jest zarejestrowany jako znak towarowy w państwowym rejestrze certyfikatów Ukrainiy na znaki towarowe i usługi.

Główne rodzaje produktów wytwarzanych przez Prywatną S. A. "NLZ" są produkty dla taboru kolejowego, inżynierii mechanicznej, samochodowej i maszyn rolniczych oraz wytwarzanie dzwonów kościelnych. Firma posiada nowoczesne laboratoria certyfikowane przez Centrum Badawczo-Produkcyjne Normalizacji i Metrologii, pozwalających na uzyskanie dokładnych danych dotyczących analizy chemicznej stopów metali, właściwości mechanicznych, właściwości mieszanek formierskich, powłok itp. zgodnie z parametrami procesu technologicznego.

Wykonana jest przebudowa produkcji poprzez zakup nowego i unowocześnienie istniejącego sprzętu technologicznego, wprowadzane są nowe technologie w celu oszczędzania zasobów energii, poprawy wskaźników ekologicznych, obniżenia kosztów produkcji i ulepszenia jej jakości. Firma opanowuje nowe rodzaje produktów, stale podnosi się poziom umiejętności pracowników, wydajność pracy.

Nasze produkty zdobyły uznanie zarówno na rynku ukraińskim, jak i za granicą. Jesteśmy zainteresowani dalszym zwiększaniem ilości już dostarczanych produktów oraz poszerzaniem jej asortymentu poprzez umieszczanie nowych zamówień na stronie Prywatnej S. A. "NLZ". Moc, wyposażenie oraz kwalifikacja załogi pozwala nam gwarantować zarówno jakość wyrobów, jak i terminy wykonania naszych zobowiązań. Będzie nam bardzo miło widzieć Państwa w gronie naszych stałych partnerów.

Produkcja Prywatnej S. A. "NLZ"

Dział topienia

Piece łukowe o objętości topienia 5 ton - 3 szt.
Kompleks do topienia indukcyjnego INDEMAK przeznaczony na 2 stanowiska pracy po 3 tony każdy.
Piec łukowy o objętości topienia 0,5 tony.
Piec indukcyjny IST(Indukcyjna Staleplawylna Tygelnia - stalowy tygiel indukcyjny)-0,4 o objętości topienia 400 kg.
Piec indukcyjny IST-0,25 o objętości topienia 250 kg.

Dział formujący

Półautomatyczna linia do bezskrzynkowego formowania AMF ХТС (no-bake furan process), 6-8 form na godzinę, maks. rozmiar formy: 1300×1800×800.
Maszyny prętowe сold box amin process o objętości 10l./30 l./40l.
Maszyny do kurczenia z mieszanką licową PGS FORPUA50 - 3 szt. 5 form na godzinę każda, maks. rozmiar formy: 950×1250×1000.
Maszyna formująca FORPUA-20 - 2 szt. 10-15 form na godzinę, maks. rozmiar formy: 675×510×400.

Dział obróbki cieplnej

Śrutownice - 5 szt.
Piece do obróbki cieplnej odlewów:
- hartowanie 8ton - 1 szt.;
- wyżarzanie, normalizacja 20 ton - 2 szt.;
- hartowanie (w oleju) 0,2 tony - 1 szt.

Modelarnia

Zapewnia projektowanie, wytwarzanie, naprawę modeli narzędzia niezbędnego do produkcji.

Dział obróbki mechanicznej

Park tokarek, frezarek i innych maszyn uniwersalnych. Istnieje możliwość obróbki na centrach obróbczych.

Laboratorium

Analiza chemiczna
- spektrometr – 2 szt.
Właściwości mechaniczne
Sprawdzenie mikrostruktury
Właściwości mechaniczne mieszanek formierskich
Badania nieniszczące
Certyfikowane

Certyfikaty i deklaracje


Posiadamy certyfikat na system zarządzania jakością zgodny ze standardem DSTU (Derżawne Standardy Ukrainy - Państwowe Standardy Ukrainy) ISO 9001:2015. Laboratoria posiadają certyfikaty Ministerstwa polityki przemysłowej Ukrainy, Centrum Badawczo-Produkcyjne Normalizacji i Metrologii. Wykonana jest certyfikacja zgodności produkcji z wymaganiami przepisów technicznych Unii Celnej „W sprawie bezpieczeństwia transportu kolejowego” (KazCŻT). Rada transportu kolejowego Prywatnej S. A. "NLZ" nadała firmie numer warunkowy 1353 w celu zaznaczania odlewów podczas produkcji elementów taboru kolejowego. W celu ochrony konsumentów przed dostawą na ich adres podrobionych produktów niskiej jakości przez nieuczciwych dostawców, w Państwowym Rejestrze Certyfikatów Ukrainy na znaki towarowe i usługi jest zarejestrowany znak towarowy „NLZ”.